• slider

Dyskografia

OGIEŃ

Rok wydania 2016

1. Intro

2. Ogień

3. Nieustannie

4. Podejdź bliżej

5. Zwycięzca

6. Wstań i chodź

7. Nigdy nie będziesz sam

8. Nowe Imię

9. Korzeń

10. Wracam do Ciebie

11. Źródło

12. Wiarygodni

13. Jezus ponad wszystko

14. Emmanuel

15. W Tobie jest życie

WSTAŃ I CHoDŹ

Rok wydania 2014

 1. Wstań i chodź
 2. Każdy dzień upewnia mnie
 3. Niewinny
 4. Wojna
 5. Jezus daje nam zbawienie
 6. Serce do serca
 7. Nigdy nie wygaśnie
 8. Nowe Imię

N

Rok wydania 2011

 

 1. Nad horyzont
 2. Większy
 3. Przybądź z czterech stron
 4. Nie, bo niebo jest
 5. Każdy dzień upewnia mnie
 6. Niewinny
 7. On żyje (Niezwyciężony)
 8. Dokąd
 9. Pieśń oblubienicy
 10. Serce do serca
 11. Wojna
 12. Nigdy nie wygaśnie
 13. Jezus daje nam zbawienie
 14. Żyje we mnie
 15. Jako w niebie, tak na ziemi

Startooj

Rok wydania 2006

 

 1. Dobrze znasz
 2. Startooj
 3. Święty, Święty, Święty
 4. Hosanna
 5. Jeruzalem
 6. Twoja wola
 7. 1:1
 8. Psalm 33
 9. Jezu oddaję Ci serce swe
 10. Gdy przechodzisz blisko
 11. Ty jesteś skałą zbawienia mego
 12. Powiedz tylko słowo
 13. On
 14. Ojcze nadziei

Ten, kto przychodzi

Rok wydania 2000

 

 1. Bogiem jest
 2. Wznieś Swą dłoń
 3. Dokąd (Ten, Kto przychodzi)
 4. Chwal Go
 5. Pieśń nad Pieśniami
 6. Wnet nadejdzie dzień
 7. Śpiewajmy wszyscy Alleluja
 8. W dłoniach Twych
 9. Tyś jest Bóg
 10. Zjednoczeni w Duchu
 11. Modlitwa o Pokój
strona główna