warsztaty

Zapraszamy do współpracy przy organizacji warsztatów muzycznych, prowadzonych przez GOSPEL RAIN. Korzystając z wieloletniego doświadczenia muzycznego i edukacyjnego, prowadzimy zajęcia (głównie weekendowe), których celem jest swoiste „zarażenie” pragnieniem wspólnego śpiewania i muzycznej aktywności grup, środowisk, wspólnot. Co roku prowadzimy warsztaty w kilkunastu miastach Polski, których uczestnikami jest aż kilkaset uczestników, w tym głownie amatorów – pasjonatów śpiewania, ale także istniejące już zespoły muzyczne. Największym przedsięwzięciem w tej mierze jest stuosobowy Chór dla Jezusa, prowadzony corocznie od kilkunastu lat w formule warsztatowej przy w ramach Koncertów Chwały w Lublinie.

Planując warsztaty szczegółowo uzgadniamy formułę zajęć z organizatorami, dostosowując charakter warsztatów do wieku, liczebności oraz oczekiwań odbiorców. Uczymy nowych piosenek i znanych pieśni gospel (głównie we własnych aranżacjach), oraz kładziemy nacisk na kształtowanie warsztatu muzycznego (wokalnego, instrumentalnego) i dzielenie się doświadczeniem muzycznym i organizacyjnym.

W ramach naszej oferty proponujemy organizację: 

  • Weekendowych warsztatów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych, zakończonych wspólną prezentacją (np. koncert, udział w nabożeństwie, nagranie itp.);
  • Warsztatów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych połączonych z koncertem GOSPEL RAIN;
  • Warsztatów dla istniejących grup wokalnych czy chórów, w tym także prowadzących do stworzenia tego typu zespołów z grona zainteresowanych odbiorców;
  • Zajęć z dziedziny emisji głosu oraz interpretacji wokalnej, wykorzystujących najbardziej skuteczne metody kształtowania emisji wokalnej;
  • Zajęć z kompozycji i aranżacji piosenek oraz zajęć dla instrumentalistów;

Jako prowadzący zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie warsztatów, w tym przygotowanie oraz nauczenie uczestników utworów w wielogłosowym układzie harmonicznym (gospel, praise&worship), naukę piosenek oraz prowadzenie zajęć wraz z akompaniamentem, przygotowanie i udostępnienie materiałów (nut, śpiewników, opracowań), naukę emisji głosu, współpracę przy promocji warsztatów i rekrutacji uczestników.